**FREE SHIPPING** — Netherlands: € 50,00 / Europe: from € 75,00

 

Verzendkosten

Nederland: EUR 3,95.
Bestellingen boven de EUR 50,= worden gratis verzonden.

Belgie en Duitsland: EUR 8,50
Bestellingen boven de EUR 75,= worden gratis verzonden.

Frankrijk, Italie, Luxemburg en de United Kingdom: EUR 10,00
Bestellingen boven de EUR 75,= worden gratis verzonden.

Overige landen: EUR 19,95
Bestellingen boven de EUR 125,= worden gratis verzonden.

We accepteren retouren en ruilen voor zachte goederen. Ons beleid geldt tot 30 dagen na besteldatum. Om in aanmerking te komen voor retournering, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zijn en vergezeld gaan van een ontvangstbewijs of aankoopbewijs. We zullen echter vervanging bieden voor defecte producten of uitwisselingen voor kleding waarvoor een wijziging in grootte is vereist.

U kunt uw artikelen retourneren naar het volgende adres en uw contactgegevens en bestelnummer vermelden:
Jetpack Worldwide
Beatrixlaan 140
1791 GG Den Burg
Nederland

Alles zal soepel verlopen als u deze instructies volgt
U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het duurt voordat uw uitgewisselde product u kan bereiken, variëren. Overweeg om een ​​traceerbare verzendservice of een aankoopverzekering te gebruiken, anders kunnen we niet garanderen dat we uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Shipping & Return

Netherlands: EUR 3,95.
Shipping is free on orders above EUR 50,=.

Belgium and Germany: EUR 8,50
Shipping is free on orders above EUR 75,=.

France, Italy, Luxembourg and the United Kingdom: EUR 10,00
Shipping is free on orders above EUR 75,=.

Other countries: EUR 19,95
Shipping is free on orders above EUR 125,=.

We accept returns and exchanges for soft goods. Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we cannot offer you a refund or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging and accompanied by a receipt or proof of purchase. We will provide replacements for defective products or exchanges for apparel products requiring a size change.

You may return your items to the following address and include your contact information and order number:
Jetpack Worldwide
Beatrixlaan 140
1791 GG Den Burg
The Netherlands

All will work smoothly if you follow those instructions. 
You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary. You should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance, otherwise we cannot guarantee that we will receive your returned item.